Az adatkezelő személye és célja:

A LinguaMED Fordítóiroda (LinguaMED 2001 Kft., 2092 Budakeszi, Széchenyi utca 58/A., Cg.: 13-09-181512, továbbiakban Fordítóiroda) célja, hogy kiemelt figyelmet fordítson a személyes adatok védelmére. Ennek érdekében Fordítóiroda minden olyan biztonsági és technikai intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát biztosítja.

Fordítóiroda tevékenysége:

Fordítóiroda a főtevékenységének megfelelően (TEAOR: 7430 – Fordítás, tolmácsolás) fordítási megbízásokat teljesít ügyfelei számára.

Irányadó jog:

Fordítóiroda adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • Az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete;

A személyes adatok eljutása Fordítóirodához:

 • a honlapján (http://linguamed.hu /hu/ajanlatkeres/lang/hu-HU) található ajánlatkérő űrlap kitöltésével;
 • e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Fordítóiroda központi e-mail címein keresztül);
 • vagy Fordítóiroda számára személyesen irodájába elhozva kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja, az Ön személyes hozzájárulása.

Árajánlatkéréshez szükséges személyes adatok kezelése:

 • Cégnév/név - a cégnév/név megadása a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 • Kapcsolattartó - a kapcsolattartó megadása a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 • E-mail cím - az e-mail cím a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre az e-mail címre küldjük ki árajánlatunkat.
 • Telefonszám - a telefonszám a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, nem kötelező megadni, de az árajánlat készítés során felmerülő kérdések során, egyszerűbb és gyorsabb kommunikációt tesz lehetővé.

Ajánlatkérő a fenti adatok megadásával Fordítóiroda számára az árajánlat készítéshez szükséges legszükségesebb adatokat szolgáltatja. Ezen adatokat és a megbízásra küldött dokumentumokat Fordítóiroda bizalmasan kezeli. Fordítóiroda számára eljuttatott és megismerhető adatok Ajánlatkérő részéről önkéntes jelleggel történnek.

Megrendeléshez szükséges személyes adatok feldolgozása:

A megrendelés során a megrendelőlap kitöltésével a Megrendelő az alábbi adatok feldolgozásához járul hozzá:

Természetes személy esetében:

 • Megrendelő személy neve - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Számlázási cím - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Postacím - a postacím a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre a postacímre küldjük el például az elkészített hivatalos fordítást, számlát.
 • Kapcsolattartó személy neve - a kapcsolattartó megadása a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 • Telefonszám - a telefonszám a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, nem kötelező megadni, de a fordítási megbízás során felmerülő kérdések során, egyszerűbb és gyorsabb kommunikációt tesz lehetővé.
 • E-mail cím - az e-mail cím a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre az e-mail címre küldjük el az elkészített fordítást.

Nem természetes személy esetében:

 • Megrendelő cég neve - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Számlázási cím - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Postacím - a postacím a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre a postacímre küldjük el például az elkészített hivatalos fordítást, számlát.
 • Adószám - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Kapcsolattartó személy neve - a  kapcsolattartó megadása a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 • Telefonszám - a telefonszám a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, nem kötelező megadni, de a fordítási megbízás során felmerülő kérdések során, egyszerűbb és gyorsabb kommunikációt tesz lehetővé.
 • E-mail cím - az e-mail cím a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre az e-mail címre küldjük el az elkészített fordítást.

Fordítóiroda a fenti személyes adatokat kizárólagosan szolgáltatásának biztosítása és a szolgáltatási díjak kiszámlázása végett dolgozza fel. Fordítóiroda számára eljuttatott és megismerhető adatok Megrendelő részéről önkéntes jelleggel történnek.

Fordítási megbízás során a bizalmas információk, dokumentumok, anyagok feldolgozása:

A Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy a fordítási megbízások teljesítése során tudomására jutott bizalmas információkat, anyagokat, dokumentumokat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra. Ez alól kivételt képeznek Fordítóiroda szolgáltatását biztosító Alvállalkozók.

Amennyiben a Fordítóiroda a megbízások teljesítését Alvállalkozók bevonásával végzi, feléjük titoktartási kötelezettséget érvényesít.

Fordítóiroda az elkészített fordításokat a Megrendelő által a megrendelés során használt e-mail cím(ek)re küldi meg. Megrendelőnek külön jeleznie kell, amennyiben más e-mail címre szeretné az elkészített fordítási dokumentumok elküldését Fordítóiroda részéről. Fordítóiroda nem vállal felelősséget Megrendelő felé az előre nem tájékoztatott e-mail címekkel kapcsolatos félreértések tekintetében.

Fordítóiroda a megbízások során fordítástámogató szoftvereket használ, ezzel biztosítva ügyfelei számára a megbízások során az elkészített fordítások minőségét, és az árajánlattétel során biztosított kedvezményi lehetőségeket. (A fordítástámogató szoftverek hasznosságáról, a következő linken tájékozódhat: http://linguamed.hu/hu/lingua-blog/item/3-11-erv-a-szamitogeppel-tamogatott-forditas-mellett). Fordítóiroda fenntartja a jogot, hogy a megbízások során keletkező fordítási memóriát, szószedeteket - a Megbízó kérésére megtisztítva a személyes adatoktól - a későbbi munkái során felhasználja.

Az adatkezelés helye, és az adatok tárolása:

A személyes adatokat Fordítóiroda székhelyén (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 58/A.), informatikai rendszerén és tárhelyszolgáltatóján (RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.) keresztül tárolja és kezeli. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket Fordítóiroda hozza meg. A papíralapú adatokat Fordítóiroda az iratkezelési jogszabályoknak megfelelően kezeli. 

Adatbiztonság:

Fordítóiroda minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek megfelelően folyamatosan gondoskodik a megfelelő biztonsági és technikai háttér biztosításáról. Mivel az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, annak működésére a Fordítóirodának nincs ráhatása. Működése, illetve az ezzel kapcsolatos károk tekintetében a Fordítóiroda felelősséget nem vállal.

Fordítási megbízás során kezelt anyagok adatkezelési időtartama:

A Fordítóiroda a fordított anyagokat és a fordítás érdekében részére átadott anyagokat a szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig őrzi, ezt követően selejtezi azokat. A selejtezés során az anyagokat Fordítóiroda olyan módon semmisíti meg, hogy abból illetéktelen személyek adatokhoz semmilyen formában ne férjenek hozzá. Azon iratok őrzéséről, illetve levéltári elhelyezéséről, amelyek a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény hatálya alá tartoznak, a Megrendelő köteles gondoskodni.

Fogalommeghatározások:

 • Fordítóiroda: LinguaMED 2001 Kft.
 • Ajánlatkérő: az ajánlatot kérő természetes vagy jogi személy.
 • Megrendelő: a megrendelést végző természetes vagy jogi személy.
 • Internet: Az internet olyan globális számítógépes hálózat, amelyen a számítógépek az internetprotokoll (IP) segítségével kommunikálnak. Felhasználók milliárdjait kapcsolja össze és lehetővé teszi olyan elosztott rendszerek működtetését, mint például a WWW (World Wide Web) - Forrás: Wikipédia

Adatkezelési irányelvünkkel kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • +36 20 395 3625

Kérjük olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket és Cookie szabályzatunkat is.