Az adatkezelő személye és célja:

A LinguaMED Fordítóiroda (LinguaMED 2001 Kft., 2092 Budakeszi, Széchenyi utca 58/A., Cg.: 13-09-181512, továbbiakban Fordítóiroda) célja, hogy kiemelt figyelmet fordítson a személyes adatok védelmére. Ennek érdekében Fordítóiroda minden olyan biztonsági és technikai intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát biztosítja.

Fordítóiroda tevékenysége:

Fordítóiroda a főtevékenységének megfelelően (TEAOR: 7430 – Fordítás, tolmácsolás) fordítási megbízásokat teljesít ügyfelei számára.

Irányadó jog:

Fordítóiroda adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • Az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete;

A személyes adatok eljutása Fordítóirodához:

 • a honlapján (http://linguamed.hu/hu/forditoknak) található regisztrációs formanyomtatvány kitöltésével,
 • e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Fordítóiroda központi e-mail címén keresztül),

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja, az Ön személyes hozzájárulása.

Regisztráció során megadott személyes adatok feldolgozása:

Kötelező mezők:

 • Teljes név - a teljes név megadása a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 • E-mail cím - az e-mail cím a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, ezen az e-mail címen keresztül tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot.
 • Ország, irányítószám, város, utca, házszám a megadott információk a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás, a későbbi esetleges szerződéskötés célját szolgálja.
 • Telefonszám - a telefonszám a Fordítóiroda és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, ezen a telefonszámon keresztül tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot, egyszerűbb és gyorsabb kommunikációt tesz lehetővé.

Nem kötelező mezők: 

 • Kitöltésük nem kötelező, a regisztrációs űrlapon nincs csillaggal jelölve.

Regisztráló által megadott adatokat és dokumentumokat (például: önéletrajz, szakmai igazolások stb.) Fordítóiroda bizalmasan kezeli. Fordítóiroda számára eljuttatott és megismerhető adatok Regisztráló részéről önkéntes jelleggel történnek.

A regisztrálás során a bizalmas információk, dokumentumok, anyagok feldolgozása:

A Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során tudomására jutott bizalmas információkat, anyagokat, dokumentumokat a Regisztráló előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra. Regisztráló bármikor kérheti Fordítóirodát személyes adatainak törléséről e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Az adatkezelés helye, és az adatok tárolása:

A személyes adatokat Fordítóiroda székhelyén (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 58/A.), informatikai rendszerén és tárhelyszolgáltatóján (RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.) keresztül tárolja és kezeli. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket Fordítóiroda hozza meg. A papíralapú adatokat Fordítóiroda az iratkezelési jogszabályoknak megfelelően kezeli. 

Adatbiztonság:

Fordítóiroda minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek megfelelően folyamatosan gondoskodik a megfelelő biztonsági és technikai háttér biztosításáról. Mivel az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, annak működésére a Fordítóirodának nincs ráhatása. Működése, illetve az ezzel kapcsolatos károk tekintetében a Fordítóiroda felelősséget nem vállal.

Fogalommeghatározások:

 • Fordítóiroda: LinguaMED 2001 Kft.
 • Regisztráló: A regisztrációs űrlapot kitöltő természetes vagy jogi személy.
 • Internet: Az internet olyan globális számítógépes hálózat, amelyen a számítógépek az internetprotokoll (IP) segítségével kommunikálnak. Felhasználók milliárdjait kapcsolja össze és lehetővé teszi olyan elosztott rendszerek működtetését, mint például a WWW (World Wide Web) - Forrás: Wikipédia.

Adatkezelési irányelvünkkel kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • +36 20 395 3625

Kérjük olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket és Cookie szabályzatunkat is.